kinderen

Aanvraag

Hulp aanvragen

Om hulp te krijgen bij Sterk! heb je een verwijzing of beschikking nodig. Die wordt afgegeven door het buurtteam in jouw gemeente, een huisarts, jeugdarts, medisch specialist of gecertificeerde instelling.  Deze verwijzer meldt jullie bij ons aan.

Kosten van hulp van Sterk!

Als je een beschikking hebt, betaalt jouw gemeente de hulp. Er is geen sprake van een eigen bijdrage voor hulpverlening die onder de jeugdwet valt. Voor WMO gerelateerde hulpverlening voor mensen boven de 18 is er wel een eigen bijdrage. Deze tarieven kan je bij de gemeente opvragen.  De gemeente betaalt de hulp van STERK! Bij de overgang van 18- naar 18+ verandert de vorm van betaling vaak bij de gemeenten. Als dat het geval is dan ondersteunen we je bij de overgang van de financiering.

Neem gerust contact met ons op als je hier vragen over hebt. 

Wanneer er sprake is van een crisis

Soms kan zich een situatie voordoen waarbij direct hulp nodig is. We spreken dan van spoed of crisis. Sterk! kan je adviseren over de juiste vorm van crisishulp.

Wachttijd

Sterk! doet er alles aan om je zo snel mogelijk te helpen en wachttijden te voorkomen.  Zo nodig zorgen we voor tijdelijke overbruggingshulp. We zoeken samen met jou naar een oplossing op maat: zo passend en dichtbij als mogelijk.