Sterk in regie

STERK! biedt hulp aan mensen met psychosociale problemen, deze kunnen meervoudig en complex zijn waaronder problemen rondom veiligheid. De hulp is gericht op zowel op individuen als gezinnen. Wanneer er meervoudige en complexe problemen zijn bij één of meer gezinsleden, zijn er vaak veel organisaties en hulpverleners betrokken. In dat geval is het van groot belang dat de verschillende hulpverleners en organisaties goed samenwerken en afstemmen met elkaar. STERK! zorgt daar voor.

De werkwijze van STERK! is dat wij met onze integrale aanpak en een sterke regisseursrol de hulpvraag van de inwoner in samenwerking met partners oppakken.  We zorgen ervoor dat de hulpverlening beter wordt afgestemd en gerealiseerd. De inwoner heeft hierbij altijd regie op het eigen leven.       

STERK! neemt de casusregie op zich. We zorgen ervoor dat de betrokkenen rondom gezinnen en individuen goed met elkaar samenwerken en afstemmen. Zo weten alle betrokkenen wie wat doet en verantwoordelijk voor is. Op deze manier kunnen we de betrokkenen aanspreken op hun verantwoordelijkheden en er voor zorgen dat er tijdig op en af geschaald wordt.

STERK! biedt naast casusregie ook ambulante jeugd hulpverlening en thuisbegeleiding voor mensen met o.a. een complex meervoudige zorgbehoefte in de leeftijd van 0-100 jaar. Onze medewerkers hebben uitgebreide deskundigheid op het gebied van de jeugd -en volwassenenzorg.      

STERK! zet altijd in dat er vanuit eigenaarschap gehandeld wordt. We laten pas los als de zorg goed geregeld is. Inwoners vallen hierdoor niet tussen wal en schip. Wij proberen voor de cliënt altijd bereikbaar te zijn. Hiervoor hebben wij een 24-uurs bereikbaarheidsdienst ingericht waar cliënten altijd terecht kunnen met hun vragen.

STERK! is gecontracteerd door gemeenten in de regio’s Midden-Holland, Nissewaard, Hellevoetsluis, Brielle en Voorneputten. Tevens bieden we hulp op basis van een PGB en zijn daarbij niet regio gebonden.

Referenties

Wat ontzettend fijn dat we de kans kregen om bij jullie de vertroebelende onderstroom te verkennen. Ik voelde me als persoon echt gezien en gehoord in een traject dat ex-partnerschap in relatie tot het ouderschap sámen met de ouders onderzoekt in plaats van een 'professioneel' oordeel vanuit een fixed mindset. Ook ouders (we zijn desnoods ook maar mensen) kunnen zodanig verstrikt raken dat ontwarren (zonder oordeel of externe druk), in de vorm van SCHIP-georienteerde aanpak, uitkomst biedt. Fijn dat het niet als dogma werd toegepast maar als leidraad en op maat werd toegepast! Fantastische, meebewegende hulpverleners!

Bedankt voor de reis!

Lenneke

Laatste nieuws