Niveau jeugdbescherming onacceptabel laag

Twee inspecties luiden de noodklok over de jeugdbescherming en de jeugdreclassering. De overheid doet te weinig om kinderen die worden mishandeld of verwaarloosd te beschermen, schrijven de Inspecties voor de Gezondheidszorg en Jeugd en voor Justitie en Veiligheid in een gezamenlijk rapport.

Volgens het rapport ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’ worden kinderbeschermingsmaatregelen niet onmiddellijk uitgevoerd en wordt hulp voor kinderen en ouders niet tijdig ingezet. Meer dan de helft van de 26 Veilig Thuis-organisaties klaagde het afgelopen jaar bij de inspectie over de eigen wachtlijsten.

In de praktijk hebben jeugdbescherming en jeugdreclassering wel de verantwoordelijkheid maar niet de mogelijkheid om deze kinderen te beschermen en te helpen. Zij kampen met onvoldoende geld en een groot tekort aan gekwalificeerd personeel. Ook de rechtstreekse ‘bemoeienis’ met de indicatiestelling in combinatie met de financiĆ«le afhankelijkheid van de gemeenten bemoeilijkt hun werk.

De maatregelen die de jeugdbeschermingsketen, het Rijk en de gemeenten tot nu toe hebben genomen, zijn onvoldoende om de problemen op te lossen. De overheid moet onmiddellijk zorgen voor meer geld en personeel, zeggen de inspecties. Voor de langer termijn roepen zij de ministers op zich te herbezinnen op het jeugdbeschermingstelsel.

Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd; Inspectie Justitie en Veiligheid