over

Over STERK!

Sterk biedt hulp

STERK! biedt hulp aan mensen met psychosociale problemen, deze kunnen meervoudig en complex zijn waaronder problemen rondom veiligheid. De hulp is gericht op zowel op individuen als gezinnen. Wanneer er meervoudige en complexe problemen zijn bij één of meer gezinsleden, zijn er vaak veel organisaties en hulpverleners betrokken. In dat geval is het van groot belang dat de verschillende hulpverleners en organisaties goed samenwerken en afstemmen met elkaar. STERK! zorgt daar voor.

Casusregie

STERK! neemt de casusregie op zich. We doen dit in opdracht van gemeenten. We zorgen ervoor dat de betrokkenen rondom gezinnen en individuen goed met elkaar samenwerken en afstemmen. Zo weten alle betrokkenen wie wat doet en verantwoordelijk voor is. Op deze manier kunnen we de betrokkenen aanspreken op hun verantwoordelijkheden en er voor zorgen dat er tijdig op en af geschaald

Naast casusregie biedt STERK! ook ambulante begeleiding; in de vorm van opvoedingondersteuning en thuisbegeleiding.

We hanteren geen leeftijdsgrenzen. We bieden hulp voor alle betrokkenen rondom een (gezins)systeem; voor de kinderen, volwassenen en ouderen. We hoeven de zorg niet te beëindigen omdat een bepaalde leeftijd is bereikt.

Ons sleutelwoord: Integraal

Sleutelwoord in ons werken is ‘Integraal’ Dit betekent voor ons: vanuit de bedoeling, in gesprek, compromis, belangenafweging, zoeken naar balans, oog voor de omgeving, respect, luisteren, vertrouwen, samenhang.

We werken met een brede groep betrokken, professionele hulpverleners vanuit verschillende specialisaties. We zetten lokale medewerkers en hun netwerk. Ze hebben een uitgebreide kennis van het zorglandschap. STERK! werkt samen met gemeentelijke wijkteams, voorliggende voorzieningen en overige partners.

STERK! streeft ernaar dat elke inwoner door interventies van STERK! grip op zijn eigen leven heeft. Waarbij geen enkele kwetsbare inwoner tussen wal en schip valt.