Klachten

Sterk! wil graag dat cliënten tevreden zijn over de hulp die ze ontvangen. Wij staan daarom open voor commentaar en klachten. Wij willen daarvan leren en onze hulp verbeteren. Als iemand niet tevreden is over de hulp van Sterk! of het gedrag van een medewerker van Sterk!, dan horen wij dat graag.

Indien u een klacht heeft kunt u die mondeling of schriftelijk indienen. U kunt u hierbij laten helpen door iemand in wie u vertrouwen heeft.

Het adres van de klachtencommissie is:

Klachtencommissie van Sterk!

T.a.v M. Grampon

Graafdijk Oost 13d

2973XA Molenaarsgraaf

Email: m.grampon@sterkinregie.nl

U krijgt binnen 10 werkdagen bericht van de klachtencommissie of de klacht in behandeling wordt genomen. Als dat zo is, krijgt u binnen 2 weken een uitnodiging om uw klacht mondeling toe te lichten. U mag, als u dat prettig vindt, iemand meenemen naar dit gesprek. Bij dit gesprek kan ook degene aanwezig zijn over wie u klaagt.

De klachtencommissie streeft ernaar om uiterlijk binnen 10 weken te laten weten of er  naar aanleiding van de klacht  actie wordt ondernomen. Als u het niet eens bent met de uitspraak van de klachtencommissie, dan heeft u twee mogelijkheden:

  • U kunt naar de rechter stappen
  • U kunt met uw klacht terecht bij de Nationale Ombudsman. Wij raden u aan om eerst telefonisch contact op te nemen met de Nationale Ombudsman via het gratis telefoonnummer 0800-33 55 555.