Thuisbegeleiding

Grip op de thuissituatie

Thuisbegeleiding is er voor iedereen die door psychische, sociale of andere omstandigheden extra ondersteuning nodig heeft. Hulp uit de omgeving is dan niet meer voldoende

Samen met de inwoner werkt de medewerker op een praktische en doelgerichte manier aan het verminderen van de problemen en het verbeteren of stabiliseren van de  situatie. Er wordt niet overgenomen, maar er wordt geholpen om weer grip te krijgen op het leven. Er is daarbij nauw contact met uw naasten en andere hulpverleners of betrokkenen.

De medewerkers thuisbegeleiding zijn breed opgeleide professionals, die ruime ervaring hebben in specialistische begeleiding en ondersteuning in thuis situaties. Zij bieden hulp op tal van terreinen. Niet alleen op psychosociaal vlak, maar ook wat betreft opvoeding, het samen  opnieuw organiseren van huishouden, de administratie en het aanleren van vaardigheden. Thuisbegeleiding kan aanvullend zijn op een psychiatrische of andere behandeling.