‘Investeer in toekomstgericht werken’

Om toekomstgericht te werken met kwetsbare jongeren is een grote verandering nodig in het jeugd- en sociale domein. Dat is een van de lessen uit de pilot ‘Werken met een toekomstplan’ van de Landelijke Aanpak 16-27.

Bij toekomstgericht werken staan het perspectief, de behoefte en de dromen van kwetsbare jongeren centraal. Professionals moeten de ruimte krijgen om passende en doorlopende ondersteuning te bieden. Ook is het belangrijk dat zij kunnen beschikken over kennis over kwetsbare jongeren en de werkzame elementen van ondersteuning voor die doelgroep.

Een toekomstplan is een hulpmiddel bij toekomstgericht werken. Dat toekomstplan gaat over de ondersteuning die nodig is op verschillende leefdomeinen, zoals wonen, onderwijs of werk, vrijetijdsbesteding, relaties en zorg. Het is belangrijk dat het aansluit bij de motivatie en leefwereld van de jongere en dat jongere en professional het samen opstellen. Als alle betrokken professionals werken met hetzelfde toekomstplan zorgt dat ook voor een integrale aanpak.

Een goed plan is echter niet genoeg. De organisatie van het zorgaanbod moet afgestemd zijn op de jongeren en hun begeleiders. Professionals zijn nog veel tijd kwijt met het organiseren van zorgaanbod in plaats van het begeleiden van jongeren.

Bron: Landelijke Aanpak 16-27