jongeren

Specialistische ambulante hulpverlening

Hulp in eigen omgeving

Bij specialistische ambulante hulpverlening is een behandeling van complexe gezinsproblematiek waarbij het kind of de jongere in de eigen omgeving blijft wonen. Dat doen wij vanuit de visie dat opvoeden, veilig opgroeien en veilig samenleven niet altijd vanzelf gaan. Ouders werken vrijwillig mee en gezinnen kunnen ondersteuning vragen. Primair in het eigen sociale netwerk of aanvullend bij lokale voorzieningen. Soms zijn problemen zorgwekkend, complex en langdurig. Dit kan verbindingen en vertrouwen binnen gezinnen bedreigen. Soms zijn de rechten van het kind ernstig in het geding. 

In deze situaties kan aanvullend specialistische hulp van STERK! ingezet worden. Zo licht als mogelijk en zo intensief als nodig.